Het productaanbod van Natuurlijke Zaken

Alle disciplines onder een dak!

Productoverzicht

Een realistisch advies voor onderhoud van bomen, laanbeplantingen, singels of...
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Natuurbeheer
Advies
Een effectieve en kostenefficiƫnte manier voor terreinbeheer met veel ruimte voor natuur.
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Uitvoering
Een bestekklaar ecologisch beheerplan dat u veel geld bespaart.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming
Advies
Lagere beheerkosten en mooiere bermen met bloemen, kruiden, vlinders en wilde bijen.
Ecologisch beheer
Uitvoering
Betrokken bewoners en medewerkers leveren een positieve bijdrage aan uw project.
Gebiedsontwikkeling Landschap Waterbeheer
Participatie
Voor erfeigenaren met een boerenerf in het buitengebied
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurlijke tuinen
Advies
Maak uw terrein aantrekkelijker voor vogels, amfibieƫn, vlinders, bijen en mensen.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Soortbescherming
Uitvoering
Historisch onderzoek van groene monumenten en inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap Recreatie
Onderzoek
In een halve dag alles leren over kleine marterachtigen en hun bescherming.
Boerenerven Natuurwetgeving Soortbescherming
Participatie
Een effectieve en milieuvriendelijke aanpak van uw distelprobleem.
Boerenerven Natuurbeheer
Uitvoering
Breed draagvlak voor uw werk door het betrekken van jeugd en volwassenen.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Waterbeheer
Participatie
Inrichting van uw erf met streekeigen beplanting en met respect voor historie.
Boerenerven
Advies