Advies boombeheer

Een realistisch beheerplan dat rekening houdt met natuur en mensen.
< Productoverzicht
  • Boerenerven
  • Cultuurhistorie
  • Ecologisch beheer
  • Natuurbeheer

Iedere eigenaar of beheerder van bomen of houtopstanden heeft de verplichting deze goed te beheren. Er wordt best veel gevraagd van overheden, landgoedeigenaren, natuurbeheerder en beheerders van bedrijfsterreinen met bomen. Zeker in de bebouwde kom, maar ook langs wandelpaden in parken en bossen vragen bomen om aandacht. Bij de zorg van een beheerder komt veel kijken: veiligheid, cultuurhistorie, vleermuizen, nestelende vogels, etc. Alleen al vanwege de veiligheid is een regelmatige inspectie van bomen Daarnaast vindt u het belangrijk bomen goed te onderhouden om zo een fijn leefklimaat te bieden aan dieren en mensen. Maar wat doet u met een laan waar bomen tussen uit vallen? Of hoe pakt u iepziekte aan?

Neem in dat geval contact op met onze adviseur. Hij kent uw zorgen als geen ander. Onze adviseur komt bij u langs voor een gesprek, inventariseert uw wensen en maakt een realistisch beheerplan dat rekening houdt met alle aspecten waar u als beheerder in de dagelijkse praktijk mee te maken hebt.

Advies en uitvoering

Onze adviseurs weten als geen ander kennis over natuur, cultuurhistorie en beheer samen te brengen in een gedragen advies voor uw bomen. Dit kan een advies zijn voor het beheer van één monumentale boom, een historische laan of bomen langs wegen of waterpartijen. Ook hebben we veel ervaring in het beheer van bossen, buitenplaatsen en parken. In Zuid-Kennemerland beheren we bijvoorbeeld vijf buitenplaatsen en bij St. Maartensvlotbrug het schitterende stinsenbosje in het Wildrijk. Natuurlijke Zaken adviseert maar als u dat wilt, voeren we het beheerplan ook voor u uit.

Gerelateerde producten

Een bestekklaar ecologisch beheerplan dat u veel geld bespaart.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming
Advies
Voor planning en uitvoer van het beheer van uw park, bos of natuurgebied.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Recreatie Waterbeheer
Uitvoering
Een effectieve training in het ecologisch beheren van groen.
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Advies

Voordelen

  • Sinds 1940 ervaring met bosbeheer
  • Een realistisch en kostenefficiënt plan
  • Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn belangrijk elementen
  • Integratie van de Flora en Faunawet