Beheerplan openbaar groen en natuur

Een slim plan dat aansluit bij uw wensen tegen een aantrekkelijk tarief.
< Productoverzicht
  • Cultuurhistorie
  • Ecologisch beheer
  • Landschap
  • Natuurbeheer
  • Recreatie
  • Soortbescherming

U zoekt een beheerplan voor een omvangrijk (natuur)gebied, openbaar groen, een recreatiegebied, een bedrijventerrein of juist een klein stuk grond. U wilt geen mooie woorden, maar een realistisch plan dat goed uitvoerbaar is tegen een aantrekkelijk tarief. Waarbij kansen voor natuur maximaal worden benut en beheerkosten op een slimme manier zo laag mogelijk blijven.

Neem dan contact op met onze adviseur. Wij hebben vanuit Landschap Noord-Holland 80 jaar ervaring met het beheer van 96 eigen natuurgebieden. Dat maakt ons uniek. Er is geen andere organisatie met zoveel kennis en ervaring die u in kunt zetten voor uw terrein of gebied. Onze experts maken beheerplannen voor openbaar groen van gemeenten en recreatieschappen. Maar ook voor buitenplaatsen of bedrijventerreinen. Zelfs voor kleinere tuinen. Bij ons krijgt natuur altijd een kans. Daarbij is het doel vaak: meer bloemen, vlinders en bijen.

Hoe het werkt

Als u contact opneemt met onze expert, dan komt hij bij u langs voor een gesprek. Tijdens dat gesprek inventariseert hij uw wensen en behoeften. Vervolgens gaat hij aan de slag met het maken van een plan van aanpak. Hierbij combineert onze expert, vaak een ecoloog, zijn kennis op het gebied van natuur, recreatie, materiaal en machines voor een gedragen beheerplan. Het plan van aanpak kan verschillende onderdelen bevatten. Zoals: het betrekken van omwonenden bij het beheer van uw gebied, een communicatieplan, een planning en een offerte. Na opdrachtverstrekking voert een ervaren projectleider uw project uit.

Een slim plan

Wat u van ons krijgt is een compleet beheerplan dat ‘bestek gereed’ is en dat direct uitvoerbaar is, ook door vrijwilligers. Die vrijwilligers kunnen we begeleiden en opleiden. In het beheerplan is regionale kennis van de natuur, het landschap en de cultuurhistorie herkenbaar verwerkt. En wij houden rekening met uw budget of begroting. Waar mogelijk kiezen we voor slimme, goedkopere oplossingen. En zoekt u ideeën voor het beheer van recreatievoorzieningen en cultuurhistorische elementen? Ook die ervaring hebben we meer dan genoeg in huis.

Gerelateerde producten

Een praktisch plan dat het karakter van het landschap versterkt.
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Een realistisch advies voor hogere natuurwaarden van uw watersystemen en aangepast beheer.
Gebiedsontwikkeling Waterbeheer
Advies
Een creatief inrichtingsplan voor ieder stuk grond met kansen voor natuur.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Advies

Voordelen

  • Beheerplan is bestek klaar
  • Meer vlinders, bloemen en bijen door goed beheer
  • Lagere beheerkosten en inzet van vrijwilligers
  • Draagvlak bij stakeholders