Cultuurhistorisch onderzoek

Historisch onderzoek naar groene monumenten op uw terrein.
< Productoverzicht
 • Boerenerven
 • Cultuurhistorie
 • Gebiedsontwikkeling
 • Landschap
 • Recreatie

U bent eigenaar van een historisch groen monument (particulieren, stichtingen, natuurorganisaties of (semi- overheid) op een landgoed, buitenplaats, kerkhof, in een stadspark of bij één van de forten van de Stelling van Amsterdam. U wilt een project starten waarbij dit monument een nieuwe gebruiksfunctie krijgt. Bijvoorbeeld u wilt een fort ombouwen tot een horecagelegenheid of bezoekerscentrum. Of u wilt een eeuwenoude moestuin op een landgoed nieuw leven inblazen.  Maar u hebt zelf de kennis niet in huis om te weten met welke aspecten en historische informatie u rekening moet houden. 

Want welke groenten werden van oudsher in een moestuin op een landgoed verbouwd of hoe en vanuit welke strategie werden forten gebouwd en gebruikt? Bovendien mogen de aanpassingen die u uit gaat voeren geen negatieve invloed hebben op de waarde van een monument. Belangrijke aspecten waarmee u bij de start van een project rekening moet houden. Zodat u gedurende het project of aan het einde van een project niet met (financiële) verrassingen te maken krijgt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een nieuwe bestemming van een historisch (groen) monument? Neem dan contact op met onze adviseur. Hij komt bij u langs voor een oriënterend gesprek, inventariseert uw wensen en integreert (als het nodig is) een historisch onderzoek in uw project. Altijd helemaal conform uw wensen, passend binnen uw projectplanning en budget. Na het gesprek ontvangt u een offerte of maat.

Een historisch onderzoek is een rapport dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • het verhaal van de locatie van aanleg tot en met nu;
 • conclusies van een archiefonderzoek;
 • een toelichting op voorgestelde belangrijke veranderingen en beslissingen;
 • een kaart met alle ontwikkelingen van het monument die zich in de tijd hebben voorgedaan in de vorm van tijdlagen;
 • een onderbouwing van herstel van historische elementen of inpassingen van nieuwe elementen.
 • historisch onderzoek
 • forten
 • buitenplaatsen
 • landgoederen

Gerelateerde producten

Voor erfeigenaren met een boerenerf in het buitengebied
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurlijke tuinen
Advies
Een praktisch plan dat het karakter van het landschap versterkt.
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Elke streek heeft zijn eigen houten boerenhek. Kies het juiste hek uit uw streek.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap
Uitvoering

Voordelen

 • Compleet overzicht met historische informatie
 • Onderzoek geintegreerd in uw project
 • Geen (financiële) verrassingen
 • Een plan met ontwikkelingsmogelijkheden