Inrichting watersystemen

Een natuurlijke inrichting en beheer van uw sloot, vaart, singel, vijver of meer.
< Productoverzicht
  • Gebiedsontwikkeling
  • Waterbeheer

U hebt als waterschap of gemeente de wens of het beleid uw watersysteem natuurvriendelijker in te richten. Deels is dit vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water opgave, deels in gemeentelijke groenplannen. Maar met welke maatregelen en op welke locaties u dit het beste kunt doen, is (nog) niet duidelijk. Bij Natuurlijke Zaken hebben wij alle kennis en ervaring in huis om dit samen met u in kaart te brengen.

Aangepast beheer

Met het juiste beheer kan veel bereikt worden om de natuur te versterken. Vaak voeren onze opdrachtgevers beheer uit dat veel meer is gericht op het technische onderhoud van watersystemen. Meer kansen voor natuur vraagt echter om een andere aanpak en inrichting van beheer. Maar hoe pakt u dat nu aan? U heeft hiervoor vaak zelf de kennis en ervaring niet in huis. En welke locaties komen daarvoor in aanmerking?

Meer weten

Neem contact op met onze adviseur. Onze adviseurs zijn uitstekende hydrobiologen. Zij weten alles over inrichting en beheer van watersystemen met als doel het realiseren van zoveel mogelijk kansen voor planten en dieren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwaterbanketten, natuurvriendelijke oevers, poelen, een meer natuurlijk peilbeheer en een aangepast maai- en schouwbeheer. Met sommige aanpassingen is het zelfs zo dat u beheerkosten kunt besparen. Bijvoorbeeld door een andere (ecologische) manier van maaien. 

Aanpak

Als u contact opneemt met onze adviseur. Dan komt hij bij u langs en inventariseert met u de beste aanpak voor uw probleem en budget. Na dit gesprek ontvangt u een offerte op maat. Een veldbezoek en bureaustudie zijn onderdeel van de inventarisatiefase en belangrijk voor het signaleren van kansen voor natuur. Vervolgens ontvangt u een handzaam en praktisch rapport waarin wij de kansen voor natuur uitwerken tot oplossingsrichtingen die zowel voor u als voor de natuur het meest voordelig zijn. En waarmee u direct aan de slag kunt.

Uitvoering

Voor de uitvoering van het werk hebben wij deskundigen in dienst die u volledig ontzorgen. Wilt u de uitvoering door ons laten doen? Dan bespreekt u dit ook met onze adviseur. 

Gerelateerde producten

Een creatief inrichtingsplan voor ieder stuk grond met kansen voor natuur.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Stel uw grond veilig als natuurgebied en ontvang een vergoeding van de provincie.
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurbeheer
Advies
Een effectieve aanpak van oeverafslag met meer ruimte voor natuur.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurlijke tuinen Waterbeheer
Uitvoering

Voordelen

  • Volledige ontzorging van ontwerp tot uitvoering
  • Een realistisch en bruikbaar plan
  • Meer natuur in uw watersystemen
  • Uitgebreide kennis en ervaring