Natuurlijke oeverbeschoeiing

Een effectieve aanpak van oeverafslag die meer natuur oplevert.
< Productoverzicht
  • Boerenerven
  • Ecologisch beheer
  • Natuurbeheer
  • Natuurlijke tuinen
  • Waterbeheer

Op veel plaatsen vindt afslag van oevers plaats. Daarnaast zijn er steeds meer partijen die oevers op een natuurlijke manier willen beschermen. Denk daarbij aan de Kaderrichtlijn Water. Natuurlijke oeverbescherming is de beste manier om oevers van sloten en kanalen te beschermen tegen afslag. Bovendien geeft het en riet en andere oeverplanten rumte te bieden. 

De aanleg van een oeverbeschoeiing (vooroever) op enige afstand van de oever dempt de golfwerking. De oever zelf zal meestal zo ingericht moeten worden dat riet en andere oeverplanten er kunnen gaan groeien en ook het open water in kunnen groeien. De nieuwe rietkraag kan tegelijkertijd veel natuur huisvesten (vogels, vissen, planten, kikkers, enz).

Natuurlijke Zaken legt voor u met wiepen van wilgentenen een natuurlijke oeverbeschoeiing aan. Zodra de schoeiing is vergaan, neemt het riet de taak van oeverbescherming over. 

Voordelen

  • Geen oeverafslag meer
  • Gebruik van natuurvriendelijke materialen
  • De natuur profiteert mee
  • Een aantrekkelijker landschap