Natuuronderzoek en -inventarisatie

U weet precies welke (beschermde)soorten in uw gebied voorkomen.
< Productoverzicht
 • Boerenerven
 • Ecologisch beheer
 • Natuurbeheer
 • Natuurwetgeving
 • Soortbescherming
 • Waterbeheer

U gaat een project uitvoeren op een terrein waar beschermde soorten planten en dieren voorkomen. Dat er beschermde soorten voorkomen weet u uit een quickscan die u hebt laten uitvoeren door Natuurlijke Zaken of een andere leverancier.

Voor de voortgang van uw project is het belangrijk dat u weet om welke soorten het gaat en welke maatregelen u moet nemen om die soorten te beschermen. Bijvoorbeeld als u een ontheffing aan gaat vragen. U kent de wet, voorwaarden en protocollen waaraan een dergelijk onderzoek moet voldoen niet. Onze experts des te beter. Zij zijn precies op de hoogte van de natuurwetgeving, kennen alle voorschriften en weten welke procedures ze moeten volgen.

Of u wilt  graag weten welke bijzondere planten of dieren op uw terrein voorkomen en ze ook een handje helpen. Het kan ook zijn dat u het effect van het beheer dat u op uw terrein uitvoert wilt weten. Of de inwoners van uw gemeente willen dat de biodiversiteit binnen de gemeente toeneemt. Allemaal goede redenen om te inventariseren weten welke dieren en planten al voorkomen en te meten wat de voor- en achteruitgang is.     

Wat u krijgt

Een natuuronderzoek of -inventarisatie is een rapport waarin wordt vastgesteld of de conclusies uit een quick scan juist zijn. Dus of er inderdaad beschermde soorten op uw terrein voorkomen en om welke soorten het gaat. Het natuuronderzoek kan bestaan uit deskresearch of veldonderzoek. Dat is afhankelijk van de situatie van uw project. Tijdens een intakegesprek denkt onze expert graag met u mee over de beste aanpak voor uw project. Hebt u de quick scan al door Natuurlijke Zaken uit laten voeren? Dan is een intakegesprek niet meer nodig en gaan we direct over naar een plan van aanpak. Uiteraard ontvangt u altijd eerst een offerte op maat.

Na een inventarisatie krijgt u een rapport in handen met alle soorten die zijn aangetroffen op uw terrein. Vanuit deskresearch kunnen we aangeven wat de status is van deze planten en dieren. Zijn de aantallen toegenomen of juist afgenomen?

Na het natuuronderzoek of -inventarisatie krijgt u een rapport in handen:

 • met een helder en duidelijk overzicht van alle soorten planten en dieren die op uw terrein voorkomen;
 • met adviezen hoe u de natuurwaarden op uw terrein een handje kunt helpen;
 • met conclusies en een advies over de vervolgstappen;
 • dat voldoet aan alle voorschriften die de Flora & Faunawet daaraan stelt en die nodig zijn voor het aanvragen van een ontheffing.
 • Houd in uw project wel rekening met de periode van het jaar. Dat is belangrijk bijvoorbeeld voor het broedseizoen of de bloeitijd van bloemen etc.;
 • Met het eindrapport heeft u een product in handen waarmee u de buitenwereld (omwonenden, collega’s, overheden etc.) kunt laten zien dat u binnen uw project zorgvuldig omgaat met de natuurwetgeving.

Gerelateerde producten

Een onderbouwd plan met verzachtende of compenserende maatregelen.
Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Snel is duidelijk of u rekening moet houden met de beschermde soorten in uw project
Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek

Voordelen

 • Professioneel rapport conform alle wettelijke eisen en voorschriften
 • Duidelijk advies over vervolgstappen
 • Alle beschermde soorten planten en dieren in beeld gebracht
 • Kant en klaar document voor een ontheffingsaanvraag
 • Een bewijsdocument richting stakeholders