Onderhoud en aanleg poelen

Poelen zijn een bron van leven voor bijzondere dieren en planten.
< Productoverzicht
 • Boerenerven
 • Ecologisch beheer
 • Natuurlijke tuinen
 • Waterbeheer

U wilt als gemeente, agrariër, agrarische natuurvereniging of particulier iets betekenen voor natuur. Of u wilt het landschap verrijken. Eén van de mogelijkheden om dit te realiseren is de aanleg van een poel. Met een poel creëert u goede levensomstandigheden voor allerlei bijzondere planten en dieren. En geeft u natuur echt een kans. Soms is een aanleg van een poel nodig om een historisch landschap terug te brengen in de oude staat.

Oorspronkelijke poelen

Voorheen waren er veel drinkpoelen voor het vee in onze provincie. Vooral op plaatsen waar sloten ontbraken zoals in de duinen of op de hoge delen van Texel. Maar er waren ook drinkpoelen voor het vee op plekken waar het slootwater te zout was om te drinken. Om allerlei redenen zijn veel van deze poelen verdwenen. Ook worden ze niet altijd meer goed onderhouden. Daarmee verdween ook de karakteristieke flora en fauna.Er zijn heel veel verschillende poelen. Een drinkpoel op Texel vergt een heel andere aanpak dan een poel in het Gooi. 

Nieuwe poelen

Gelukkig worden nu weer nieuwe poelen gegraven. Soms als drinkpoel voor het vee, maar vaker nog om een extra dimensie te scheppen in een landschap, park of natuurgebied. Poelen zijn plekken waar amfibieën zich kunnen voortplanten. Dat komt door het ontbreken van vissen die hun eitjes opeten. Niet alle poelen zijn hetzelfde. Een poel die optimaal geschikt is voor de rugstreeppad bijvoorbeeld wordt anders aangelegd en beheerd dan een poel voor groene kikker of libellen.

Aanleg poelen

Overweegt u de aanleg van een poel? Neem dan contact op met ons op. Wij kunnen u helpen bij de keuze. Ook andere zaken nemen we uit handen zoals:

 • het meten van diepte van grondwater;
 • bepalen van vorm en diepte;
 • bepalen waar de uitgegraven grond heen gaat;
 • eventuele subsidiemogelijkheden en het aanvragen van vergunningen;
 • een klickmelding doen, 
 • het opstellen van een beheerplan inclusief monitoring van soorten en beheer.

Aanpak

Neem contact op met onze adviseur Rein Leguijt en hij komt bij u langs en bespreekt uw specifieke probleem en de oplossingen die mogelijk zijn. Of hij geeft u telefonisch of per e-mail advies. Na een gesprek maakt Rein een offerte op maat geheel volgens uw wensen en ideeën. 

Gerelateerde producten

Een realistisch advies voor hogere natuurwaarden van uw watersystemen en aangepast beheer.
Gebiedsontwikkeling Waterbeheer
Advies
Een effectieve aanpak van oeverafslag met meer ruimte voor natuur.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurlijke tuinen Waterbeheer
Uitvoering
Kies voor een vlechtscherm of takkenril als natuurlijke (tuin)afscheiding.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Recreatie
Uitvoering

Voordelen

 • Aanleg poel afgestemd op doel en omstandigheden
 • Kennis en advies vergunningen en subsidies
 • Betrekken van vrijwlligers bij monitoring
 • Volop leven voor allerlei dieren en planten