Projectleiding

Effectieve en kostenbewuste leiding van uw projecten in het groen.
< Productoverzicht
 • Cultuurhistorie
 • Ecologisch beheer
 • Gebiedsontwikkeling
 • Landschap
 • Natuurwetgeving
 • Recreatie
 • Soortbescherming
 • Waterbeheer

U werkt bij een gemeente, waterschap of bedrijf en u wilt een water- of groenproject realiseren. Zelf heeft u geen projectleider beschikbaar voor het hele traject van planvorming, vergunningen, subsidies, uitbesteding en directievoering. Mogelijk kiest u er bewust voor om in de opdrachtgeversrol of regisseursrol te blijven. Uitvoerend werk wordt immers steeds vaker uitbesteed. U zoekt een partij die echt betrokken is bij de kwaliteit van de leefomgeving. Die water, natuur en landschap een warm hart toedraagt. En bij wie de projectleiding in veilige handen is zodat het budget en de tijdsplanning bewaakt blijven.

Groene projectleiders

Onze projectleiders werken vanuit een groene achtergrond. De passie voor natuur en landschap is hun belangrijkste drijfveer.

Aanpak

Als u contact opneemt met onze adviseur, dan komt hij bij u langs en inventariseert uw specifieke vraag en het uit te voeren project. Wij zoeken de projectleider die het beste past bij uw wensen. Zodat u zelf een stapje terug kunt doen.

Onze projectleiders hebben veel ervaring in verschillende disciplines (landschap, recreatie, cultuurhistorie, water, natuur) en met verschillende projectfasen (ontwerp, aanbesteding, directievoering, realisatie en beheer). Als er expertise vereist is die we niet in huis hebben, benaderen we specialisten uit ons netwerk van zzp-ers en ingenieursbureaus.

Communicatie

U zoekt binnen uw project op het gebied van natuur en recreatie mogelijkheden voor:

 • het creeëren van draagvlak bij relevante doelgroepen;
 • het betrekken van burgers of ondernemers bij uw project;
 • bekendheid geven aan uw project zodra dat is afgerond;
 • het ontwikkelen van communicatiemiddelen.

Maar hoe pakt u dat nu aan? Welke (communicatie)strategie kiest u en welke communicatiemiddelen zet u in? Kortom: hoe bereikt u het beste resultaat?

Bespreek dit met onze expert tijdens het intakegesprek. Ook de communicatie kunnen wij voor u organiseren. Onze expert kan u koppelen aan een communicatieadviseur die samen met u kijkt naar de doelstellingen van uw project en bespreekt hoe inzet van communicatie een bijdrage kan leveren aan uw projectdoelstellingen. Een communicatieadviseur analyseert uw project en maakt een voorstel voor een plan van aanpak. Dat kan bestaan uit: 

 • de ontwikkeling van een communicatieplan met een analyse van doelgroepen en inventarisatie van wensen en behoeften van die doelgroepen;
 • een voorstel voor in te zetten communicatiemiddelen en een planning;
 • een voorstel voor media-inzet;
 • een marketingplan met een uitgebreide analyse van de markt.

 

Voordelen

 • Ervaring met het hele traject, van idee tot realisatie
 • Kennis en ervaring met het aanvragen van vergunningen en subsidies
 • Volledige ontzorging
 • Integratie van kennis landschap, recreatie, cultuurhistorie en natuur
 • Communicatie door ervaren specialisten