Quickscan Wet Natuurbescherming 2017

U weet snel of u bij uw project rekening moet houden met de nieuwe Wet Natuurbescherming
< Productoverzicht
 • Gebiedsontwikkeling
 • Natuurwetgeving
 • Soortbescherming

Een quickscan is een overzichtelijk rapport met een duidelijk advies. In één oogopslag weet u of er beschermde planten en dieren voorkomen in de buurt van uw project. En zo ja, om welke soorten het gaat. Zo weet u snel of u in uw project rekening moet houden met verplichtingen vanuit de natuurwetgeving. En voorkomt u dat uw project onnodig vertraagt.

Bent u bezig met een project waarbij u oude bomen, struiken of panden gaat verwijderen? Bijvoorbeeld bij de aanleg van een bedrijventerrein, parkeerterrein of sportterrein? Of wilt u oude lanen herstellen of oude panden herstellen of isoleren? Grote kans dat er beschermde soorten planten en dieren leven in de directe omgeving. Vanuit de Wet Natuurbescherming 2017 bent u verplicht om deze soorten te beschermen. Met de quickscan van Natuurlijke Zaken brengen wij snel voor u in kaart of dat het geval is en welke maatregelen nodig zijn.

Uitvoering

Wilt u een quickscan laten uitvoeren? Neem dan contact op met onze expert. Hij komt bij u langs voor een oriënterend gesprek en een analyse van uw project. Onze expert neemt u mee in het hele proces. Samen met u bepaalt hij hoe het onderzoek er uit gaat zien. Na dit gesprek ontvangt u altijd een offerte op maat met daarin opgenomen alle stappen die zijn besproken.

Over het algemeen bestaat een quickscan uit:

 • Een deskresearch waarbij wij aan de hand van een actuele database en onderzoeksgegevens uit natuuratlassen inschatten of er beschermde soorten in de buurt van uw project voorkomen.
 • Een veldbezoek door een ecoloog die de geschiktheid van het terrein voor beschermde soorten checkt. Bijvoorbeeld op de aanwezigheid van dakpannen of spouwmuren waar vleermuizen zouden kunnen verblijven. We kijken daarbij ook naar de functie van het terrein. Dient het voor nestgelegenheid, is het foerageergebied of een vliegroute? Of gaat het om een zomerverblijfplaats, kraamverblijfplaats, paarverblijfplaats of winterverblijfplaats?
 • Vervolgens ontvangt u een advies over noodzakelijke vervolgstappen. Soms zijn er geen vervolgstappen nodig, omdat er geen beschermde soorten voorkomen. Als beschermde soorten niet zijn uit te sluiten is een natuuronderzoek nodig.
 • nieuwe natuurwet
 • Natuurtoets Flora & Fauna
 • Wet Natuurbescherming 2017

Gerelateerde producten

Een onderbouwd plan met verzachtende of compenserende maatregelen.
Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Een mooi overzicht van alle beschermde soorten in uw gebied.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
U wilt met een project aan de slag en er is een vergunning nodig.
Boerenerven Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies

Voordelen

 • U hoeft zich niet zelf in de natuurwetgeving te verdiepen
 • Uw project vertraagt niet. De quickscan loopt mee in de planning
 • Snel inzicht in voorkomen van beschermde planten en dieren
 • Natuurwetgeving praktisch geïntegreerd in uw project
 • Heldere conclusies met duidelijke vervolgstappen