Hartger Griffioen

Werken aan een mooier Noord-Holland, daar gaan we voor!

Hartger Griffioen studeerde ecologie aan de universiteit van Wageningen. Na zijn studie vond hij een baan bij Staatsbosbeheer in Alkmaar. Dat gaf hem de gelegenheid de provincie goed te leren kennen. Zo vaak mogelijk was hij buiten in het veld te vinden. Zijn werk bij Staatsbosbeheer richte zich echter niet alleen op natuur, maar ook op de herontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed zoals de forten van de waterlinies. Zo was hij projectleider voor de herontwikkeling van Fort bij Vechten en Fort Wierickerschans.

In 2008 ging Hartger voor ARCADIS werken als projectleider landelijk gebied. Naast regulier ingenieurswerk deed Hartger veel projecten via de st koninklijke Heidemij. Deze kenmerken zich door een groot maatschappelijk belang en burgerinitiatief. Sinds 2012 zet Hartger zijn kennis in voor de versterking van natuur en landschap in de provincie Noord-Holland. Het feit dat de winst van Natuurlijke Zaken tot uiting komt in meer natuur, landschap en een hogere biodiversiteit motiveert Hartger sterk. Hartger heeft een belangrijke rol in de marktbenadering.

Hartgers aanpak blinkt uit in snelheid en oplossingsgerichtheid. Hij weet als geen ander de juiste projectleiders aan een opdracht te koppelen. Met hen schrijft hij een plan van aanpak als basis voor de samenwerking tussen u en ons.

 

 

088 00 64 403
06 47 16 87 53
h.griffioen@natuurlijkezaken.nl

Productoverzicht

U wilt met een project aan de slag en er is een vergunning nodig.
Boerenerven Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Meer groen in de wijk
Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurlijke tuinen
Participatie
Breed draagvlak voor uw werk door het betrekken van jeugd en volwassenen.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Waterbeheer
Participatie