Kees Dekker

Het aandachtsgebied van Kees is natuur en landschap. Na opleidingen in de bosbouw, natuurbeheer en als docent biologie heeft Kees veldlessen gegeven aan honderden kinderen. Hij is zich van daaruit gaan specialiseren in het waterleven zoals vissen, amfibieën, ringslangen, libellen, macrofauna en water- en oeverplanten. Kees is breed georiënteerd. Hij heeft kennis van natuur en landschap op klei-, veen- en zandgrond en maakt ontwerpen, werkomschrijvingen, vraagt vergunningen aan en houdt toezicht of voert zelf de directie tijdens de uitvoering en stelt beheerplannen op. Zo was hij betrokken bij herstel van oeverlanden en duinrellen en begeleid hij de inrichting van natuurvriendelijke oevers voor diverse gemeenten. Ook was hij betrokken bij de coördinatie van vrijwilligers bij de atlasprojecten vissen, amfibieën en reptielen en de monitoring van oevers voor het Hoogheemraadschap. Kees is een rustige en betrouwbare partner die uw ideeën vertaald naar een praktisch ontwerp. Hij draagt tijdens de uitvoering zorg voor een goed eindresultaat binnen het budget.

 

088 00 64 441
06 12 94 70 63
k.dekker@natuurlijkezaken.nl