Patricia Smits Schouten

088 0064471
06 22670289
p.smitsschouten@natuurlijkezaken.nl

Productoverzicht

Door bescherming van weidevogelnesten voorkomt u dat legsels verloren gaan.
Ecologisch beheer Natuurbeheer Soortbescherming
Uitvoering
Door aanleg en beheer van faunapassages verbindt u leefgebieden van diersoorten.
Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering
Goed onderhoud levert u geld op en biedt een bron aan leven voor vogels en andere dieren.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer
Uitvoering