Ecologisch groenbeheer

Specialistisch vakwerk

Het ecologisch beheren van (openbaar) groen is een kwestie van specialistisch vakwerk. Soms kunt u met kleine aanpassingen in uw beheer al een flinke winst voor de natuur boeken. Bossen, parken, slotkanten en bermen vragen allemaal om hun eigen aanpak. Zonder dat het direct tot hogere kosten hoeft te leiden! De adviseurs van Natuurlijke Zaken (VCA en ISO 9001 gecertificeerd) voeren al jaren uiteenlopende werkzaamheden uit. Voor gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, particulieren en nog veel meer. De resultaten van ons werk spreken voor zich! U kunt ons inhuren voor tijdelijke klussen (o.a. maaien, snoeien) of het totale groenbeheer in een langdurig contract aan ons uitbesteden.

Productoverzicht

Een realistisch advies voor onderhoud van bomen, laanbeplantingen, singels of...
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Natuurbeheer
Advies
Een effectieve en kostenefficiënte manier voor terreinbeheer met veel ruimte voor natuur.
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Uitvoering
Een bestekklaar ecologisch beheerplan dat u veel geld bespaart.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming
Advies
Lagere beheerkosten en mooiere bermen met bloemen, kruiden, vlinders en wilde bijen.
Ecologisch beheer
Uitvoering
Maak uw terrein aantrekkelijker voor vogels, amfibieën, vlinders, bijen en mensen.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Soortbescherming
Uitvoering
Breed draagvlak voor uw werk door het betrekken van jeugd en volwassenen.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Waterbeheer
Participatie
Een snelle aanpak van een invasie van exoten bespaart u tijd en hoge kosten.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer
Uitvoering
Door aanleg en beheer van faunapassages verbindt u leefgebieden van diersoorten.
Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering
Geld voor landschapselementen en hulp aan soorten
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Soortbescherming
Financiering
Ganzeneieren dompelen stopt de groei van de ganzenpopulatie op een diervriendelijke...
Ecologisch beheer Natuurbeheer
Uitvoering
Een praktisch plan dat het karakter van het landschap versterkt.
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Meer groen in de wijk
Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurlijke tuinen
Participatie