Natuurlijke tuinen

Ontspannen in uw eigen natuurgebied

Breng meer leven in uw tuin met de producten en diensten van Natuurlijke Zaken. Met de kleinste aanpassingen wordt uw tuin omgetoverd tot een persoonlijk natuurgebied waarin van alles te beleven is. Vogels, vlinders, egels, kikkers...onze natuurprofessionals weten precies waar dieren behoefte aan hebben. We kunnen alles voor u uit handen nemen. Van het ontwerp, de inrichting tot het onderhoud. Afhankelijk van uw wensen. Bij de inrichting van uw tuin maken wij bij voorkeur zo veel mogelijk gebruik van natuurlijke, duurzame materialen en inheemse soorten. Natuurlijke Zaken is onderdeel van Landschap Noord-Holland en heeft geen winstoogmerk. U betaalt een eerlijke, scherpe prijs voor gecertificeerd vakwerk.

Productoverzicht

Een realistisch advies voor onderhoud van bomen, laanbeplantingen, singels of...
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Natuurbeheer
Advies
Voor erfeigenaren met een boerenerf in het buitengebied
Boerenerven Cultuurhistorie Natuurlijke tuinen
Advies
Maak uw terrein aantrekkelijker voor vogels, amfibie├źn, vlinders, bijen en mensen.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Soortbescherming
Uitvoering
Historisch onderzoek van groene monumenten en inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap Recreatie
Onderzoek
In een halve dag alles leren over kleine marterachtigen en hun bescherming.
Boerenerven Natuurwetgeving Soortbescherming
Participatie
Een effectieve en milieuvriendelijke aanpak van uw distelprobleem.
Boerenerven Natuurbeheer
Uitvoering
Inrichting van uw erf met streekeigen beplanting en met respect voor historie.
Boerenerven
Advies
Een globaal ontwerp van uw erf dat past bij de streek waarin u woont.
Boerenerven Natuurlijke tuinen
Advies
Een onafhankelijk advies van een ervenspecialist
Boerenerven
Advies
Een praktisch plan dat het karakter van het landschap versterkt.
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Elke streek heeft zijn eigen houten boerenhek. Kies het juiste hek uit uw streek.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap
Uitvoering
Meer groen in de wijk
Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurlijke tuinen
Participatie