Natuurwetgeving

Met de juiste partner komt u niet voor verrassingen te staan!

Er gelden in Nederland allerlei wetten voor de bescherming planten en dieren en het landschap waarin ze leven. Het zijn regels en procedures waar u als eigenaar of ontwikkelaar van terreinen nadrukkelijk mee te maken heeft. Onze advsieurs kunnen u helpen bij de implementatie van de wetgeving in uw beleid. Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan. Via training van uw medewerkers of het opzetten van langdurige monitoring. Zoekt u tijdelijke ondersteuning? Voor een bepaald (bouw)project? Dan is het goed om te weten dat we zowel het onderzoek (quickscan/natuurtoets) als de uitvoer van eventuele maatregelen (mitigatie/compensatie) voor onze rekening kunnen nemen.

Productoverzicht

In een halve dag alles leren over kleine marterachtigen en hun bescherming.
Boerenerven Natuurwetgeving Soortbescherming
Participatie
Door monitoring van flora en fauna weet u of uw groenbeleid werkt.
Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
Een onderbouwd plan met verzachtende of compenserende maatregelen.
Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Een mooi overzicht van alle beschermde soorten in uw gebied.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
U wilt met een project aan de slag en er is een vergunning nodig.
Boerenerven Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Een compleet overzicht van alle beschermde soorten dat u helpt bij het vormen van beleid.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek
Effectieve en kostenbewuste leiding van uw projecten in het groen.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurwetgeving Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering
Snel is duidelijk of u rekening moet houden met de beschermde soorten in uw project
Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek
Na de training inventarisen medewerkers en vrijwilligers zelf flora en fauna.
Natuurbeheer Natuurwetgeving
Participatie
Alles wat gemeenten moeten weten over de Wet Natuurbescherming in 2,5 dag.
Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies
Compensatie van natuur na sloop, nieuwbouw, kappen van bomen en dempen van sloten.
Natuurbeheer Natuurwetgeving
Uitvoering