Portfolio

Ruim 80 jaar ervaring in uiteenlopende projecten!

Park Nauerna

Iedereen kent de stort Nauerna. Deze 85 ha grote vuilstort aan het Noordzeekanaal ter hoogte van Assendelft is vanuit de wijde omgeving zichtbaar. Ze wordt geëxploiteerd door de N.V. Afvalzorg. Wat minder bekend is, is dat 60 ha van deze stort gefaseerd wordt ontwikkeld tot een 40 m...

Innovatie Programma Veen

De bodem in de Noord-Hollandse veengebieden daalt. Belangrijkste oorzaak is ontwatering, nodig voor rendabele landbouw en om dorpen en infrastructuur droog te houden. Hierdoor klinkt de bodem steeds verder in. Water, Land en Dijken en Landschap Noord-Holland hebben het initiatief genomen om...

Wandelen in de IJmond

Wandelen is veruit de meest populaire vrijetijdsbesteding in Noord-Holland. Jaarlijks worden er meer dan 64 miljoen wandelingen gemaakt. En de verwachting is dat de komende jaren de populariteit van wandelen, mede door de vergrijzing, nog verder zal toenemen. Voor gemeenten is het...

Herstel duinrellen gemeente Bergen

Er is geen gemeente waar zoveel duinrellen zijn als Bergen. Duinrellen zijn beekjes die het kwelwater uit de duinen afvoeren. Vaak bevatten ze heel schoon water en zijn ze een belangrijk leefgebied voor zeldzame dieren en planten. Duinrellen zijn ook functioneel. Ze helpen ons nog steeds om...

Groenbeheer voor gemeente Heiloo

De gemeente Heiloo heeft het beheer van 18 terreinen en groenstroken sinds 2012 uitbesteed aan de professionals van Natuurlijke Zaken. In totaal gaat om meer dan 10 hectare groene ruimte, inclusief de recreatieterreinen Zuiderneg en Noorderneg. Het beheer vindt plaats op een...

Opslag regenwater in Heiloo en Castricum

We herkennen het inmiddels allemaal. Het regent steeds vaker en harder in Nederland. Per jaar valt er gemiddeld zo’n 690 tot 900 millimeter aan regenwater. Een groot deel van het water valt op daken en verharde oppervlakken en komt zo in het riool terecht. Probleem is dat die riolen het water...

Natuurvriendelijke oevers

De Gemeente Heerhugowaard klopte bij Natuurlijke Zaken aan met een vraag. In de Molen- en Rivierenwijk wilde de gemeente graag iets doen voor de natuur. De waterpartijen waren met harde beschoeiingen uitgevoerd en de biodiversiteit was laag. De gemeente had zelf niet de kennis en ervaring in huis...

Van Regen naar Zegen in Heemskerk

Als gevolg van de klimaatverandering neemt het aantal zware buien toe in omvang en intensiteit. Dit leidt tot een steeds grotere belasting van het riool en tot overlast in gebieden waar het hemelwater onvoldoende snel afgevoerd kan worden. Het water kan niet goed in de bodem infiltreren,...

Vleermuiskasten Zuidermeer in de gemeente Koggenland

De Groenploeg van Natuurlijke Zaken heeft een aantal extra vleermuiskasten opgehangen in Zuidermeer. De kasten dienen als verblijfplaats voor ruige en gewone dwergvleermuizen. De oorspronkelijke verblijfplaatsen zijn door gedwongen kap van bomen door het Hoogheemraadschap verloren gegaan...

Groenploeg snoeit beplanting Fort aan de St. Aagtendijk

Fort aan de St. Aagtendijk is één van de vijf forten van de Stelling van Amsterdam die in beheer zijn bij Landschap Noord-Holland. Fort aan de St. Aagtendijk is één van de pronkjuwelen van Noord-Holland en (cultuur) historisch erfgoed dat we willen bewaren. Het fort...