Groenploeg snoeit beplanting Fort aan de St. Aagtendijk

Fort aan de St. Aagtendijk is één van de vijf forten van de Stelling van Amsterdam die in beheer zijn bij Landschap Noord-Holland. Fort aan de St. Aagtendijk is één van de pronkjuwelen van Noord-Holland en (cultuur) historisch erfgoed dat we willen bewaren. Het fort is gerestaureerd, alleen voor restauratie van het groen waren geen financiële middelen meer beschikbaar. En dat was jammer, want ook het groen rond een fort had een belanrijke rol in de verdedigingsstrategie van de forten. Landschap Noord-Holland deed daarom een oproep onder haar donateurs voor een financiële bijdrage voor herstel van het groen rond het fort. .En dat is gelukt, donateurs brachten € 36.000 bij elkaar.

De groenploeg kon direct aan de slag met herstel van het historisch groen. Er is inmiddels fink gesnoeid op het fortterrein en de vele mooie oude knotwilgen zijn geknot. De oeverbeschoeiing is aangepast zodat het fort goed beschermd blijft en het zand niet meer tussen de wortels van de knotwilgen kan wegspoelen. Zo blijven de eeuwenoude knotwilgen behouden voor de toekomst. Verder is de aardenlaag die het fort toedekte opnieuw aangebracht.

 De grondwallen waartussen soldaten ongezien naar de twee hefkoepels konden lopen worden in de komende maanden hersteld evenals de hefkoepels zelf. Die zijn door de Duitsers in de tweede wereldoorlog opgeblazen en liggen nu nog vol grond en puin. Het plan is om ze weer uit te graven, zodat je door de schietgaten kunt loeren.

Gerelateerde producten

Een realistisch advies voor onderhoud van bomen, laanbeplantingen, singels of...
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Natuurbeheer
Advies
Maak uw terrein aantrekkelijker voor vogels, amfibieën, vlinders, bijen en mensen.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Soortbescherming
Uitvoering
Historisch onderzoek van groene monumenten en inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap Recreatie
Onderzoek