Opslag regenwater in Heiloo en Castricum

Betrokken inwoners aan de slag met een eigen regenwatertuin

We herkennen het inmiddels allemaal. Het regent steeds vaker en harder in Nederland. Per jaar valt er gemiddeld zo’n 690 tot 900 millimeter aan regenwater. Een groot deel van het water valt op daken en verharde oppervlakken en komt zo in het riool terecht. Probleem is dat die riolen het water niet aankunnen en straten blank komen te staan of dat overstorten vervuild water lozen in de sloot.

Alternatieven voor opslag van regenwater

Om dit probleem aan te pakken onderzoeken gemeenten en waterschappen in Noord-Holland of het schone water kan worden opgeslagen in de bodem in plaats van het direct af te voeren. In bebouwde gebieden is hier meestal weinig ruimte voor. De gemeenten Heiloo en Castricum wilden al actief aan de slag met het regenwaterprobleem en hun inwoners stimuleren een regenwatertuin aan te leggen. Met creatieve oplossingen kunnen mensen zelf actief een bijdrage leveren aan het regewateroverschot. Bijvoorbeeld door het regenwater in eigen tuin weg te laten zakken door eenvoudigweg de regenpijp door te zagen. Eventueel aangevuld met het aanleggen van een vijver of een infiltratieput.

De gemeenten Heiloo en Castricum hebben Natuurlijke Zaken gevraagd mee te denken over dit proces. Niet alleen vanuit onze kennis over natuur en landschap, maar ook vanuit onze expertise als het gaat om betrekken van burgers bij projecten. Vanuit Landschap Noord-Holland brengen wij die jarenlange ervaring mee.  

 

De opdracht

De opdracht was concreet: "Verzin een creatieve oplossing om inwoners van de gemeenten Heiloo en Castricum bewust te maken van de regenwaterproblematiek en inspireer ze op een manier dat ze zelf aan de slag gaan met regenwateropslag in de eigen tuin. Maak mensen ook bewust van de voordelen die de aanleg van een regenwateropslag oplevert, voor  natuur en milieu, zonder dat het extra tijd kost om die tuin te onderhouden.

Onze aanpak

Wij organiseerden een actie voor inwoners van beide gemeenten in het voorjaar van 2015. Aan de actie was een prijsvraag verbonden ‘win de mooiste regenwatertuin’. Hiermee wilden wij inwoners stimuleren een plan in te dienen voor de eigen tuin en ze mee laten dingen naar een bijdrage van maximaal € 1.000 voor aanleg van de tuin. Er zijn inmiddels verschillende plannen ingediend en de prijzen zijn gehonoreerd.

Ter inspiratie en voor informatie voor iedereen die regenwater in de tuin wil benutten, organiseerden wij twee avonden in tuincentra in Heiloo en Castricum. Onze experts waren die avonden aanwezig om vragen te beantwoorden en materialen te tonen. De opkomst was groot en we hebben gemerkt dat er veel belangstelling is voor de aanleg van regenwatertuinen. Mensen vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan dit probleem en ze zijn zeer geïnteresseerd in oplossingen en tips.

Voor wie?

Bent u een gemeente of een waterschap en wilt u uw inwoners ook betrekken bij de opvang van regenwater? Zoekt u daarbij naar creatieve oplossingen, voorlichting over te gebruiken materiaal etc? Neem dan contact op met onze adviseur.

Bent u particulier en wilt u een regenwatertuin aanleggen, maar u weet niet hoe u dat het beste kunt doen? Ook dan kunt u contact opnemen met onze adviseur. Hij kan al uw vragen beantwoorden en u eventueel doorverwijzen naar collega's die de tuin voor u kunnen ontwerpen en eventueel aanleggen. 

Foto's: beschikbaar gesteld door RIONED

 


Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met:

  • regenwateroverlast
  • klimaatveranderingen
  • regenwatertuinen

Gerelateerde producten

Een natuurlijke tuin. Een oase van rust voor mens en dier.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen
Advies

Onze aanpak bij dit project

  • Slimme actie met prijsvraag om inwoners te inspireren;
  • Informatie en materialen op voorlichtingsavonden;
  • Veel vrije publiciteit via regionale dagbladen;
  • Communicatieadvies en -middelen.