Park Nauerna

Uitzicht en natuur centraal bij inrichting van oude vuiltstort

Iedereen kent de stort Nauerna. Deze 85 ha grote vuilstort aan het Noordzeekanaal ter hoogte van Assendelft is vanuit de wijde omgeving zichtbaar. Ze wordt geëxploiteerd door de N.V. Afvalzorg. Wat minder bekend is, is dat 60 ha van deze stort gefaseerd wordt ontwikkeld tot een 40 m hoog park dat openbaar toegankelijk wordt voor de hele regio. En van waaruit je de hele regio kunt zien! Het eerste deel is geopend in juni 2015, de overige twee delen openen in 2018 en 2022.

Inrichtingsplan in samenwerking met bewoners

N.V. Afvalzorg heeft Landschap Noord-Holland samen met HB Adviesbureau opdracht gegeven om een inrichtingsplan te maken voor het park. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met bewoners van het aangelegen buurtschap Nauerna, die zich hebben verenigd in BGN (Belangen Groep Nauerna), de gemeente Zaanstad en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In een open planproces, waarbij de partijen steeds gelijktijdig worden geconsulteerd, wordt gezamenlijk het plan ontwikkeld. Voordeel hierbij is dat iedereen goed op de hoogte wordt gehouden en tijdig verbeteringen kan inbrengen. Landschap Noord-Holland is ook de beoogd beheerder van het park. Dit is handig, omdat bij het inrichten van het park al goed rekening kan worden gehouden met toekomstig (ecologisch) beheer.

 

Bosschages volgen de hoogtelijnen

Onze landschapsarchitect Roel van Gerwen: ”Park Nauerna is een enorme ontwerpuitdaging, waaraan ik samen met Maithe Vos van HB Adviesbureau en collega Niels Hogeweg met veel plezier werk. Het park is anderhalf keer zo groot als het Vondelpark, terwijl er, behalve de eerste fase, nog geen boompje staat. De hele padenstructuur, beplanting en meubilair moeten vanaf nul worden bedacht op een grondberg die zo groot is als 70 voetbalvelden. Verder is het nog relatief onbekend wat voor ondergrond het park heeft, omdat dit afhangt van grond die aangeboden wordt in de komende jaren. We willen het park op een natuurlijke manier inrichten, dus met vegetaties die thuishoren op de grondslag van de afdeklaag. We richten het gebied zo in dat het park ecologisch kan worden beheerd, bijvoorbeeld met begrazing door schapen en runderen. En we hechten veel aandacht in het ontwerp aan de beleving van de omgeving".

Uitkijktoren

"Op welke uitzicht leg je de nadruk: Op de kerktoren van Assendelft, of de duinen? Op de veenweiden van Laag Holland of juist het havengebied? We proberen voor een brede groep gebruikers het park aantrekkelijk te maken: wandelaars, fietsers, ruiters, natuurliefhebbers, sportieve types, hondenliefhebbers en kinderen. Al deze groepen krijgen een plek in het park. Ook wordt getracht om het kunstmatige karakter van de voormalige vuilstort tot uitdrukking te brengen: We laten de bossages de hoogtelijnen van het park volgen en werken met waterpartijen op de hellingen, die het oppervlaktewater van de hele berg verzamelen.” In het park zal op zeer beperkte schaal gebouwd worden. Bijvoorbeeld een uitkijktoren, zodat men boven de boomtoppen de wijde omgeving kan zien. Met een drone is al gekeken wat het toekomstig uitzicht zal zijn.


Dit project is gerealiseerd in samenwerking met:

  

  • Park
  • Inrichtingsplan
  • Vuilstort
  • Recreatie
  • Landschapsontwerp

Gerelateerde producten

Betrokken bewoners en medewerkers leveren een positieve bijdrage aan uw project.
Gebiedsontwikkeling Landschap Waterbeheer
Participatie
Een creatief inrichtingsplan voor ieder stuk grond met kansen voor natuur.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Advies

Onze aanpak bij dit project

  • Optimalisatie van de natuurwaarden voor langere periode
  • Omwonenden betrekken bij het vinden van de juiste oplossingsrichting
  • Aansluiting zoeken met specifieke kenmerken van de streek
  • Samenwerken met partners in een open planproces