Wandelen in de IJmond

Nieuw aanbod aan themaroutes zet gemeenten op de kaart

Wandelen is veruit de meest populaire vrijetijdsbesteding in Noord-Holland. Jaarlijks worden er meer dan 64 miljoen wandelingen gemaakt. En de verwachting is dat de komende jaren de populariteit van wandelen, mede door de vergrijzing, nog verder zal toenemen. Voor gemeenten is het belangrijk dat het aanbod aan lokale wandelvoorzieningen toereikend is én aansluit bij de wensen en behoeften van de moderne wandelaar. Gemeenten die hierin slagen, zijn aantrekkelijker om in te wonen en weten meer toeristen tot een bezoek te verleiden.

Zet IJmond op de wandelkaart

In 2015 wordt het wandelnetwerk Noord-Holland fors uitgebreid. Dit uniform gemarkeerde netwerk van wandelpaden (2.000 km, 155 startpunten en 300 routes) biedt het grootste wandelaanbod in de provincie, inclusief online routeplanner en handige wandelapp. Recreatie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de ontwikkeling. De beschikbaarheid van zo'n sterk netwerk is voor gemeenten in de IJmond (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) aanleiding geweest om Natuurlijke Zaken in te schakelen. Met als opdracht een advies te geven hoe het nieuwe wandelnetwerk zo optimaal mogelijk ingezet kan worden. Zodat de regionale wandelbehoefte wordt gedekt én het toeristisch potentieel van de regio wordt benut.

Oplossing integreren in bestaande infrastructuur en middelen van het wandelnetwerk Noord-Holland

Themaroutes promoten de regio

Na een grondige verkenning hebben de experts van Natuurlijke Zaken een aantal themaroutes voorgesteld waarmee de recreatiewaarde van zowel de afzonderlijke gemeenten als de gehele regio IJmond aanzienlijk wordt verbeterd. Allereerst is een IJmondpad ontwikkeld, waarin de de karakteristieke landschappen van de IJmond met elkaar verbonden worden. Een wandeling over dit pad brengt de rijke geschiedenis en natuur in de regio in beeld. Denk bijvoorbeeld aan een verbinding met de forten van de Stelling van Amsterdam, de kasteeltuin van Assumburg of Oud-Velsen. Aan het pad is een meerdaags arrangement gekoppeld, dat in samenwerking met lokale ondernemers is opgesteld.

Verder is als onderdeel van het IJmondpad een aantal themaroutes ontwikkeld, die afzonderlijk of gecombineerd met elkaar gelopen kunnen worden. Dit zijn culinaire wandelroutes i.s.m. lokale ondernemers (bijvoorbeeld de 'visroute' in IJmuiden) én een themawandeling langs de diverse buitenplaatsen in de regio IJmond. Alle themaroutes lopen over de bestaande infrastructuur van het wandelnetwerk en wordt geïntegreerd in de bijbehorende middelen (website en wandelapp). Deze oplossing bespaart tijd en geld t.o.v. de ontwikkeling van een eigen website/wandelapp én komt de synergie van het regionale wandelaanbod ten goede.


Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met:

           

  • Recreatie
  • Wandelroutes
  • Wandelen
  • Wandelnetwerk
  • Regiopromotie

Gerelateerde producten

Historisch onderzoek van groene monumenten en inzicht in ontwikkelingsmogelijkheden.
Boerenerven Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Landschap Recreatie
Onderzoek
Wandelend, fietsend of varend maken mensen kennis met uw gebied.
Cultuurhistorie Gebiedsontwikkeling Recreatie
Advies

Onze aanpak bij dit project

  • Slim gebruik maken van bestaande infratructuur en middelen
  • Ontwikkeling van extra diensten, passend bij de wensen van wandelaars
  • Regiopromotie door inhoudelijke, thematische uitwerking
  • Betrekken van lokale ondernemers d.m.v. arrangementen langs de route