Beschermde soorten provincie Noord-Holland

Lijst beschermde soorten onder Wet Natuurbescherming (2017)
< Terug naar overzicht

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Natuurwet of Wet Natuurbescherming van kracht. Hierin zijn de voormalige Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet en de Boswet gecombineerd. De nieuwe Natuurbeschermingswet regelt dat de provincie bevoegd gezag is en de lijst met te beschermen soorten kan aanpassen op de situatie in provincie Noord-Holland. De soortbescherming in Noord-Holland ziet er hierdoor iets anders uit dan in andere provincies. De beschermde soorten zijn ingedeeld in drie categorieën:

  • Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wet Natuurbescherming)
  • Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wet Natuurbescherming)
  • Vogels (artikel 3.1 Wet Natuurbescherming)

Lijst beschermde soorten nieuwe Natuurwet in Noord-Holland

In het algemeen gelden voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. Een ontheffing hierop wordt voor de eerste categorie (art. 3.10 WNB) met een lichte toets verleend. Voor de tweede en derde categorie geldt een zware toetsing. 
Hieronder een overzicht van de beschermde soorten in Noord-Holland. In dit overzicht is het vrijstellingsbesluit van de Provincie Noord-Holland verwerkt. Nationaal beschermde soorten die in Noord-Holland zijn vrijgesteld, staan aangegeven in de lijst. In andere provincies kunnen andere soorten beschermd zijn. Wilt u meer weten over beschermde soorten in Noord-Holland of wilt u weten of een onderzoek naar beschermde flora en fauna nodig is in uw project? Neem dan contact op met één van onze adviseurs Hartger Griffioen of Martin Witteveldt.

Zie ook downloads onder deze pagina.

Vrijstellingen in Noord-Holland

Deze soorten zijn in Noord-Holland niet beschermd onder de Wet Natuurbescherming.

Soort

Groep

Aardmuis

Zoogdieren

Bosmuis

Zoogdieren

Dwergmuis

Zoogdieren

Dwergspitsmuis

Zoogdieren

Egel

Zoogdieren

Gewone bosspitsmuis

Zoogdieren

Haas

Zoogdieren

Huisspitsmuis

Zoogdieren

Konijn

Zoogdieren

Ondergrondse woelmuis

Zoogdieren

Ree

Zoogdieren

Rosse woelmuis

Zoogdieren

Tweekleurige bosspitsmuis

Zoogdieren

Veldmuis

Zoogdieren

Vos

Zoogdieren

Woelrat

Zoogdieren

Bruine kikker

Amfibieën

Gewone pad

Amfibieën

Kleine watersalamander

Amfibieën

Meerkikker

Amfibieën

Middelste groene kikker

Amfibieën

Vogels

Alle vogels zijn beschermd onder de Europese Vogelrichtlijn (art. 3.1 WNB). In het kader van schadebestrijding zijn een aantal vogels in Noord-Holland vrijgesteld. Deze soorten mogen bij (dreigende) schade onder bepaalde voorwaarden bestreden worden.

Soort

Regime

Vrijstelling NH

Soortgroep

Alle soorten vogels

3.1

 

Vogels

Brandgans

3.1

1

Vogels

Ekster

3.1

1

Vogels

Gaai

3.1

1

Vogels

Grauwe gans

3.1

1

Vogels

Knobbelzwaan

3.1

1

Vogels

Kolgans

3.1

1

Vogels

Meerkoet

3.1

1

Vogels

Spreeuw

3.1

1

Vogels

Wilde eend

3.1

1

Vogels

Vaatplanten

De lijst van beschermde vaatplanten is lang. Raadpleeg daarom de pdf onderaan deze pagina.

Vleermuizen

De onderstaande soorten zijn beschermd. Wanneer soorten zijn vrijgesteld in Noord-Holland is dat in de kolom ‘vrijstelling in NH’ aangegeven.

Soort

Regime

Vrijstelling NH

Bechsteins vleermuis

3.5

 

Bosvleermuis

3.5

 

Brandts vleermuis

3.5

 

Franjestaart

3.5

 

Gewone baardvleermuis

3.5

 

Gewone dwergvleermuis

3.5

 

Gewone grootoorvleermuis

3.5

 

Grijze grootoorvleermuis

3.5

 

Grote hoefijzerneus

3.5

 

Grote rosse vleermuis

3.5

 

Ingekorven vleermuis

3.5

 

Kleine dwergvleermuis

3.5

 

Kleine hoefijzerneus

3.5

 

Laatvlieger

3.5

 

Meervleermuis

3.5

 

Mopsvleermuis

3.5

 

Noordse vleermuis

3.5

 

Rosse vleermuis

3.5

 

Ruige dwergvleermuis

3.5

 

Tweekleurige vleermuis

3.5

 

Vale vleermuis

3.5

 

Watervleermuis

3.5

 

Zoogdieren (exclusief vleermuizen)

De onderstaande soorten zijn beschermd. Wanneer soorten zijn vrijgesteld in Noord-Holland is dat in de kolom ‘vrijstelling in NH’ aangegeven.

Soort

Regime

Vrijstelling NH

Aardmuis

3.10

1

Bever

3.5

 

Boommarter

3.10

 

Bosmuis

3.10

1

bosspitsmuis

3.10

 

Bruinvis

3.5

 

Bunzing

3.10

 

Damhert

3.10

 

Das

3.10

 

Dwergmuis

3.10

1

Dwergspitsmuis

3.10

 

Edelhert

3.10

 

Eekhoorn

3.10

 

Egel

3.10

1

Eikelmuis

3.10

 

Euraziatische lynx

3.5

 

Gewone bosspitsmuis

3.10

1

Gewone dolfijn

3.5

 

Gewone zeehond

3.10

 

Grijze zeehond

3.10

 

Grote bosmuis

3.10

 

Haas

3.10

1

Hamster

3.5

 

Hazelmuis

3.5

 

Hermelijn

3.10

 

Huisspitsmuis

3.10

1

Konijn

3.10

1

Molmuis

3.10

 

Noordse woelmuis

3.5

 

Ondergrondse woelmuis

3.10

1

Otter

3.5

 

Ree

3.10

 

Rosse woelmuis

3.10

                         1

Steenmarter

3.10

 

Tuimelaar

3.5

 

Tweekleurige bosspitsmuis

3.10

 

Veldmuis

3.10

1

Veldspitsmuis

3.10

 

Vos

3.10

1

Waterspitsmuis

3.10

 

Wezel

3.10

 

Wild zwijn

3.10

 

Wilde kat

3.5

 

Witflankdolfijn

3.5

 

Witsnuitdolfijn

3.5

 

woelmuis

3.10

1

Woelrat

3.10

 

Wolf

3.5

 

Amfibieën en reptielen

De onderstaande soorten zijn beschermd. Wanneer soorten zijn vrijgesteld in Noord-Holland is dat in de kolom ‘vrijstelling in NH’ aangegeven.

Soort

Regime

Vrijstelling NH

Alpenwatersalamander

3.10

 

Bruine kikker

3.10

1

Gewone pad

3.10

1

Kleine watersalamander

3.10

1

Meerkikker

3.10

1

Middelste groene kikker

3.10

1

Vinpootsalamander

3.10

 

Vuursalamander

3.10

 

Adder

3.10

 

Hazelworm

3.10

 

Levendbarende hagedis

3.10

 

Ringslang

3.10

 

Boomkikker

3.5

 

Geelbuikvuurpad

3.5

 

Heikikker

3.5

 

Kamsalamander

3.5

 

Knoflookpad

3.5

 

Poelkikker

3.5

 

Rugstreeppad

3.5

 

Vroedmeesterpad

3.5

 

Gladde slang

3.5

 

Muurhagedis

3.5

 

Zandhagedis

3.5

 

Vissen

De onderstaande soorten zijn beschermd. Wanneer soorten zijn vrijgesteld in Noord-Holland is dat in de kolom ‘vrijstelling in NH’ aangegeven.

Soort

Regime

Vrijstelling NH

Beekdonderpad

3.10

 

Beekprik

3.10

 

Elrits

3.10

 

Gestippelde alver

3.10

 

Grote modderkruiper

3.10

 

Kwabaal

3.10

 

Houting

3.5

 

Steur

3.5

 

Vlinders

De onderstaande soorten zijn beschermd. Wanneer soorten zijn vrijgesteld in Noord-Holland is dat in de kolom ‘vrijstelling in NH’ aangegeven.

Soort

Regime

Vrijstelling in NH

Aardbeivlinder

3.10

 

Bosparelmoervlinder

3.10

 

Bruin dikkopje

3.10

 

Bruine eikenpage

3.10

 

Duinparelmoervlinder

3.10

 

Gentiaanblauwtje

3.10

 

Grote parelmoervlinder

3.10

 

Grote vos

3.10

 

Grote weerschijnvlinder

3.10

 

Iepenpage

3.10

 

Kleine heivlinder

3.10

 

Kleine ijsvogelvlinder

3.10

 

Kommavlinder

3.10

 

Sleedoornpage

3.10

 

Spiegeldikkopje

3.10

 

Veenbesblauwtje

3.10

 

Veenbesparelmoervlinder

3.10

 

Veenhooibeestje

3.10

 

Veldparelmoervlinder

3.10

 

Zilveren maan

3.10

 

Donker pimpernelblauwtje

3.5

 

Grote vuurvlinder

3.5

 

Moerasparelmoervlinder

3.5

 

Pimpernelblauwtje

3.5

 

Teunisbloempijlstaart

3.5

 

Tijmblauwtje

3.5

 

Zilverstreephooibeestje

3.5

 

Libellen

De onderstaande soorten zijn beschermd. Wanneer soorten zijn vrijgesteld in Noord-Holland is dat in de kolom ‘vrijstelling in NH’ aangegeven.

Soort

Regime

Vrijstelling in NH

Beekrombout

3.10

 

Bosbeekjuffer

3.10

 

Donkere waterjuffer

3.10

 

Gevlekte glanslibel

3.10

 

Gewone bronlibel

3.10

 

Hoogveenglanslibel

3.10

 

Kempense heidelibel

3.10

 

Speerwaterjuffer

3.10

 

Bronslibel

3.5

 

Gaffellibel

3.5

 

Gevlekte witsnuitlibel

3.5

 

Groene glazenmaker

3.5

 

Noordse winterjuffer

3.5

 

Oostelijke witsnuitlibel

3.5

 

Rivierrombout

3.5

 

Sierlijke witsnuitlibel

3.5

 

Overige soorten

De onderstaande soorten zijn beschermd. Wanneer soorten zijn vrijgesteld in Noord-Holland is dat in de kolom ‘vrijstelling in NH’ aangegeven.

Soort Regime Vrijstelling in NH
Vliegend hert 3.10  
Europese rivierkreeft 3.10  
Bataafse stroommossel 3.5  
Brede geelrandwaterroofkever 3.5  
Gestreepte waterroofkever 3.5  
Heldenbok 3.5  
Juchtleerkever 3.5  
Platte Schijfhoren 3.5  
Vermiljoenkever 3.5  

Gerelateerde producten

Een compleet overzicht van alle beschermde soorten dat u helpt bij het vormen van beleid.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek
Snel is duidelijk of u rekening moet houden met de beschermde soorten in uw project
Gebiedsontwikkeling Natuurwetgeving Soortbescherming
Onderzoek
Alles wat gemeenten moeten weten over de Wet Natuurbescherming in 2,5 dag.
Natuurwetgeving Soortbescherming
Advies